Powstaje coraz więcej ładnych lokali mieszkalnych. Niektóre są dofinansowywane przez rząd, pozostałe stanowią inwestycje prywatnych firm na rynku nieruchomości. Całkiem sporo ludzi głównie młodych marzy o prywatnym, nowoczesnym mieszkaniu. Zmęczeni tułaniem się po lokalach wynajmowanych, chcą w końcu posiadać coś swojego` Budujące się nowoczesne osiedla w małych i większych miastach będą doskonałą opcją dla różnych ludzi. Kupując mieszkania od dewelopera należy niestety pamiętać o podparciu się umową oficjalną, a przez to po ukończeniu prac deweloperskich będzie można zawrzeć umowę przekazania własności, bowiem sama umowa deweloperska nie czyni jeszcze nikogo właścicielem danego lokalu.

Wybierając kupno mieszkań od dewelopera, głównie poza ceną, opłaca się kierować się tym gdzie się znajduje a także powierzchnią mieszkania. Podstawą jest porównywanie ofert, jeśli nie posiada się zbytniego rozeznania w nieruchomościach można zapytać o pomoc agenta. Przed wyborem dewelopera trzeba sprawdzić w różnych miejscach opinie o nim, to jest zasięgnąć języka. Jeśli wywiązuje się ze swojej pracy jak należy możemy pokusić się na zawarcie z nim umowy. Zanim się podpisze umowę przedwstępną możemy z deweloperem negocjować jej detale, warto w tej sytuacji zapytać o radę specjalistę zajmującego się prawem budowlanym. Umowa tego typu musi mieć uwzględniony prospekt informacyjny. Powinny się w nim pojawić wiadomości na temat ceny nieruchomości a także jej lokalizacji, czasie wpłaty zaliczki i kolejnych jego transz, czasie i warunkach przejęcia lokalu. Dodatkowo zawarte muszą być informacje dotyczące konsekwencji niedotrzymania terminów przez którąkolwiek ze stron zawierających umowę. Deweloper może zatem ponosić odpowiedzialność za przesunięcia w czasie w poszczególnych robotach budowlanych, nieustaloną zmianę technologii budowlanej, albo też zauważone już po odebraniu nieruchomości nieprawidłowości.

W trakcie odbioru lokalu mieszkalnego należy zwrócić dużą uwagę na zgodność stanu zastanego z zapisami , które są zawarte w podpisanej przez nas umowie. Jeżeli stwierdzimy wady w wykonaniu m. in. ścian, podłóg, albo też okien. Przed podpisaniem dokumentu odbioru powinniśmy wyegzekwować naprawienie wszelkich niedoróbek, ponieważ podpisanie dokumentu jest równoznaczne z akceptacją jego wyglądu. Dopiero po odbiorze mieszkania można podpisać ostateczną umowę zakupu nieruchomości, którą naturalnie należy także podpisać przy obecności notariusza.

Wszystkie umowy deweloperskie trzeba niezwykle dokładnie czytać. Od czasu do czasu w umowach pojawiają się kruczki prawne które umożliwiają zmiany w technologii budowlanej planowanej inwestycji. Przy budowie kolejnych osiedli niejeden przedsiębiorca chce możliwie jak najwięcej zarobić, dlatego zdarza się, że stosowany jest gorszej jakości materiał służący do budowy, czy wynajmowana tańsza, niekoniecznie doświadczona ekipa, co skutkuje różnymi nieprawidłowościami. Jeśli mimo wszystko wybierze się ofertę sprawdzonego dewelopera tego typu przykre niespodzianki nie powinny mieć miejsca, ponieważ zależy mu na budowaniu marki i rozwoju własnej działalności.

Przed wyborem kupna lokalu mieszkalnego na nowym osiedlu warto także zainteresować się planowanymi w tej okolicy inwestycjami. Czasem bowiem dużo lepsza cena może być związana z pewnymi niedogodnościami, które mogą powstać w wyniku planowanej w pobliżu nowej inwestycji.